top of page
PROGRAM PRO HRADIŠTĚ - MĚSTO, KDE ŽIJEME…

Vážení občané, už osm let pracujeme pro město, které máme rádi, a máme toho ještě hodně v plánu. Níže se můžete seznámit s body našeho programu na nadcházející čtyřleté volební období. Jsme si vědomi, že vzhledem k aktuální ekonomické situaci vypadá program velice odvážně, ale kdo si klade nízké cíle, málo dokáže. V programu jsou tak graficky odlišeny body s nižší prioritou, jejichž plnění se tak může posouvat v čase.


PRO  MÍSTO, kde žijeme:

 • Dokončíme rekonstrukci Masarykova náměstí, sídliště Jaselská a také ulic na Habeši.

 • Vybudujeme lávku přes dálnici na Horku.

 • Ve spolupráci se správci sítí, budeme rekonstruovat lokalitu ulic Smetanova, Dr.Hořice, Žižkova a Ivana Olbrachta a také Kaplířova, Harantova a Šlikova

 • Dokončíme přípravy projektů rekonstrukce sídlišť Poříčská a Lidická.

 • Revitalizací projde park u nádraží.

 

 

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

 • Budeme snižovat energetickou náročnost městských budov (výměny zdrojů tepla, regulace, zateplení, fotovoltaika)– minimálně jedna veřejná budova ročně.

 • Změníme systém financování odpadového hospodářství ve prospěch těch, kteří budou třídit. (Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti)

 • Finančně podpoříme majitele domů, které omezí vypouštění dešťových vod do kanalizace.

 • Budeme pokračovat v obměně veřejného osvětlení za úspornější a přírodě šetrnější technologie. Omezíme světelný smog.

 • Podpoříme výstavbu veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

 

 

PRO BEZPEČÍ:

 • Zmodernizujeme průtah městem od náměstí po kruhový objezd.

 • Díky úsekovým radarům na exponovaných místech přispějeme ke zklidnění silniční dopravy.

 • Jednotce sboru dobrovolných hasičů zajistíme pravidelnou obnovu techniky a vybavení.

 • Dotáhneme výstavbu velkokapacitního odběrného místa požární vody.

 

 

PRO POTŘEBNÉ:

 • Nadále budeme podporovat nabídku odlehčovacích služeb pro seniory.

 • Vytvoříme novou bytovou koncepci, která zjednoduší získání bydlení pro matky samoživitelky či jiné potřebné a podpoříme výstavbu sociálních a startovacích bytů.

 • Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme rekonstruovat budovu pro seniory Modrý kámen.

 • Podpoříme využívání výcvikového pokoje pro rodinné příslušníky,kteří pečují o své blízké.

 • Zvýšíme informovanost o nízkoprahovém klubu pro znevýhodněnou mládež.

 • Prohloubíme aktivní spolupráci s poskytovateli služeb v sociální oblasti a zdravotnictví.

 

 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ ve škole i mimo ni:

 • Na městském úřadě zřídíme pozici koordinátora pro školství a vzdělávání.

 • Přistavíme 3 třídy nad šatnami ZŠ Sokolovská.

 • Prosadíme co nejkvalitnějšípřípravu projektů vedoucích k navýšení kapacit škol.

 • Podpoříme místní školy v uskutečňování jejich vlastní koncepce rozvoje a umožníme žákům i jejich rodičům spoluúčast na zkvalitnění výuky.

 • Bezbariérovost škol musí být standardem.

 • Budeme pokračovat v podpoře služby pro školu a učitele projektu MAP.

 

 

PRO VŠECHNY ČÁSTI Hradiště:

 • Budeme pokračovat v přípravách projektu u ostatních místních částí provedeme aktualizaci studie odkanalizování.

 • Chceme i nadále v místních částech postupně rekonstruovat chodníky i komunikace. 

 • Každá místní část si zaslouží kvalitní dětské hřiště a zázemí pro setkávání.

 • Inicializujeme založení osadního výboru Hněvousice.

 • Budeme pokračovat v obnově cest mezi místními částmi včetně výsadby alejí.

 
 

PRO MĚSTO SPORTOVNÍ:

 • Budeme usilovat o dotace na výstavbu nového skateparku dle vytvořené studie.

 • Spolu s přístavbou školy Studentská vznikne nová sportovní hala

 • Sportovním a zájmovým organizacím zaručíme dlouhodobou finanční i materiální podporu činnosti.

 • Budeme pokračovat v přípravě projektu sportovního a relaxačního areálu u Jizery.

 

 

PRO MĚSTO KULTURNÍ:

 • Chceme opravit a zmodernizovat budovu Klubu,

 • Budeme usilovat o dotace na úpravu hotelu U Hroznu pro provoz městského muzea

 • Zrekonstruujeme technické zázemí divadla a kina.

 • Budeme i nadále podporovat činnost Klubu tak, aby zůstala zachována pestrá nabídka kulturních programůpro všechny generace.

 • Podpoříme konání tradičních akcí, jako jsou Sousedské slavnosti, Vánoční jarmark, stavění máje, Vítání jara nebo Svatomartinský průvod.

 
 

PRO MĚSTO OTEVŘENÉ podnikání i návštěvníkům:

 • Zapojíme drobné podnikatele do systému sběru a likvidace tříděného odpadu.

 • Zavedeme pravidelná setkávání s místními podnikateli a umožníme jim veřejnou prezentaci své firmy.

 • Budeme podporovat výstavbu cyklostezek.

 • S novým vedením státního zámku budeme usilovat o bližší spolupráci na kulturních akcích

 
 

PRO MĚSTO, KTERÉ FUNGUJE a dobře hospodaří:

 • Chceme pokračovat v nastoleném trendu zdravého hospodaření a úspěšného získávání dotací.

 • Budeme rozšiřovat možnosti vyřízení agend občana bez nutnosti chodit na úřad.

 • Metodicky pomůžeme občanům s přechodem na elektronickou komunikaci s úřady - datové schránky a identita občana.

 • Díky pasportizaci zefektivníme údržbu zeleně, městského mobiliáře i staveb.

 • Připravíme nový vizuální styl města včetně moderního a funkčního webu.

bottom of page